➡️Kurs na wychowawców wypoczynku ➡️Kurs na kierownika wypoczynku

9 maja , 2019 Aktualności

RUSZAMY JUŻ W PONIEDZIAŁEK
13.05.2019 GODZ. 16:00
 
➡️Kurs na wychowawców wypoczynku
oraz
➡️Kurs na kierownika wypoczynku
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18 poz. 102,Dz.U.z 2009 r. Nr 218 poz. 1696), oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) osoby odpowiedzialne za organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
oraz ich opiekunowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 
Idąc za powyższymi wskazaniami zostanie zorganizowany Kurs na wychowawców wypoczynku oraz Kurs na kierownika wypoczynku.
 
„Kurs na wychowawców”
Przeznaczony jest on dla osób, które chcą prowadzić funkcje opiekuńcze nad grupą osób, np. podczas wycieczki szkolnej, obozów, turnusów oazowych, pielgrzymki, kolonii, być wychowawcą przy wszelkiego typu wyjazdach grupowych. Tematy spotkań dotyczyć będą zagadnień z zakresu praw i obowiązków opiekuna grup zorganizowanych, pierwszej pomocy przed medycznej, czy organizacji wypoczynku i zajęć dla wychowanków. Kurs ten daje również możliwość pełnienia roli wychowawcy w przejazdach autokarowych.
 
Bezpośrednio po zakończeniu „Kursu na wychowawców” odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych funkcją kierowniczą na wszelkiego rodzaju „zielonych szkołach”, wycieczkach szkolnych i autokarowych, obozach, koloniach, oazach, spotkaniach modlitewnych, czy pielgrzymkach.
Aby wziąć udział w kursie potrzebne będą zaświadczenia o wcześniejszej pracy z grupami.
(patrz. Warunki uczestnictwa w kursie)
 
Kurs zostanie przeprowadzony za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „CONSUS”. Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z końcowego egzaminu państwowego, każdy kursant otrzyma stosowne, bezterminowe zaświadczenie uprawniające go do wykonywania danej funkcji.
 
Wszystkie zainteresowane osoby, chcące uzyskać więcej informacji nt. kursów proszone są o kontakt pod adresem e-mail: consus.ckidz@wp.pl lub pod nr tel.: 795-437-566. Poniżej dołączam link do strony, z której można pobrać warunki jakie trzeba spełnić, aby móc przystąpić do szkolenia oraz formularze zgłoszeniowe. Można nas również znaleźć na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://web.facebook.com/ckidz.consus
Formularze do pobrania poniżej :

Udostępnij znajomym

, , , , ,