OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja , 2018 Aktualności

Radom, 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO” poniżej został zamieszczony dokument zawierający informacje na temat zasad przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych w „CONUSUS Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Nauka Języków Obcych”( dalej Placówka)

Z poniższego dokumentu dowie się Pani/Pan dla jakich celów i jak długo Placówka przetwarza lub będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych, z jakich praw może Pani/Pan skorzystać w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
Dyrekcja CONSUS

Niepublicznej Placówki Kształcenia

i Doskonalenia Zawodowego,

Nauka Języków Obcych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnij znajomym