Kursy zawodowe

Rodzaj kursów zawodowych:kursy_zawodowe


1.ABC przedsiębiorczości

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:

 • zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej,
 • zasady marketingu, marketing-mix, analizę otoczenia SWOT i TOWS,
 • public relations,
 • zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Łączna liczba godzin 45.


2. Obsługa dźwigów towarowo-osobowych i szpitalnych

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania uprawnień operatora dźwigów towarowo-osobowych
i szpitalnych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • budowę dźwigów części elektrycznej i mechanicznej,
 • obowiązki i zadania dźwigowego, awarie i wypadki,
 • ogólne wiadomości o dźwigach towarowo-osobowych, bhp.

Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.

Łączna liczba godzin 36.


3. Kierowcy wózków jezdniowych

Celem kursu jest nabycie uprawnień na wszystkie typu wózków – naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne oraz na obsługę – wymianę butli gazowej. Szkolenia na wózek boczny wysokiego składowania (reach truck) – na indywidualne zlecenie.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i  po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • praktyczna nauka jazdy,
 • obsługa i wymiana butli gazowych LPG,
 • pokaz i samodzielna wymiana butli gazowych,
 • wiadomości o dozorze technicznym.

Łączna liczba godzin 67.


4. Uprawnienia energetyczne Gr. I, II, III. E i D

Celem kursu jest nabycie uprawnień elektroenergetycznych w zakresie Eksploatacji lub Dozoru – elektrycznych, cieplnych lub gazowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.
 • Elektryczne GRUPA I – kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie  obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych
 • Cieplne GRUPA II – kurs dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło wykonujących prace w zakresie  obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych.
 • Gazowe GRUPA III – kurs dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji  i sieci gazowych wykonujących prace w zakresie  obsługi ,konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Uprawnienia są ważne na 5 lat i trzeba je ponawiać.


5. Kurs dla palaczy kotłów C.O.

Celem kursu jest zdobycie zawodu palacz C.O. oraz zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu centralnego ogrzewania.
Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu zawiera wiadomości ogólne na temat przepisów prawnych i jednostek miar, informacje o budowie i obsłudze kotłów (na paliwo stałe i gazowe), zagadnienia z zakresu p.poż. i bhp oraz zajęcia praktyczne. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Uprawnienia są ważne na 5 lat i trzeba je ponawiać.

Tematyka kursu obejmuje:

 • typy kotłów – system ogrzewania,
 • armatura i osprzęt kotłów,
 • sposoby regulacji procesu spalania,
 • rola pomp cyrkulacyjnych,
 • zabezpieczenie kotłów wodnych systemu otwartego,
 • układ jednostek SI,

Łączna liczba godzin 25.


6.Sekretarka – asystentka dyrektora z podstawami księgowości

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do pracy biurowo-administracyjnej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie.

Tematyka kursu obejmuje:

 • cechy dobrej asystentki i jej miejsce w przedsiębiorstwie,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych oraz obsługa bezpośrednia klienta,
 • rodzaje i obieg dokumentacji,
 • podstawy księgowości,
 • podstawowe słownictwo z zakresu księgowości i finansów,
 • organizacja oraz przygotowywanie spotkań konferencyjnych i służbowych,

Łączna liczba godzin 65.


7. Pracownik administracyjno – biurowy

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy administracyjno-biurowej oraz etyką biznesu, jak również nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie.

Tematyka kursu obejmuje:

 • wybrane zagadnienia prawa,
 • prowadzenie dokumentacji firmy,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • obsługa komputera – programy użytkowe,
 • marketing, reklama, promocja,

Łączna liczba godzin 25.


8. Magazynier z obsługą komputera

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie oraz obsługi standardowego oprogramowania komputerów i programów księgowości materiałowej o obrocie towaru.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Łączna liczba godzin 60.

 


9. Kursy komputerowe

1.„Podstawy obsługi komputera – Pakiet Office – Word, Excel, Power Point”

Celem kursu jest zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie się z zasadami działania aplikacji biurowych, poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych, zgłębienie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi pakietu Office,

nabycie umiejętności poruszania się w sieci.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

2. „Podstawy obsługi komputera”

Celem kursu jest zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie się z zasadami działania aplikacji, poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych, zgłębienie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi pakietu Office, przyuczenie do zawodu kasjera sklepowego.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

3. „Corel Draw i Adobe Photoshop”

Celem kursu jest obsługa programów graficznych CorelDRAW i Adobe Photoshop na przykładzie m.in. tworzenia logo, ulotki, teczki; tworzenie projektów graficznych wraz z profesjonalnym przygotowaniem do druku; praca z drukarką offsetową; poznanie tajników poligrafii.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

– znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym i edytora tekstu.

 


10. Profesjonalny sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych i komputera

Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy-handlowca, przedstawiciela handlowca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i komputera.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: prawo, finanse, towaroznawstwo ogólne, marketing, obsługę i wykorzystanie komputerów w działalności zawodowej, kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe, przewozy towarów, handel detaliczny, handel hurtowy, kierowanie małą firmą, etykę kupiecką.

Łączna liczba godzin 60.


11. Obsługa kas fiskalnych

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

 • omówienie obowiązujących przepisów prawno – fiskalnych,
 • objaśnienie terminów i skrótów używanych na dokumentach handlowych,
 • omówienie sposobu wystawiania faktury VAT czy rachunku,
 • ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych.

Łączna liczba godzin 25.


12. Kurs dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników pojazdów zasilanych LPG

Celem kursu jest: przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy przy instalacjach zasilania pojazdów samochodowych gazem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny:
kurs obejmuje ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów, rodzaje gazów stosowanych do napędu pojazdów, instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG, budowa i oznakowanie zbiorników LPG, warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem.
Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT. Uprawnienia ważne są bezterminowo.

Łączna liczba godzin 20.


13. Bukieciarz/Florysta

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: pielęgnacji roślin żywych i ciętych, utrwalania roślin różnymi metodami, zasad i techniki wykonywania wiązanek i dekoracji okolicznościowych, zasad i techniki wykonywania wyrobów ślubnych i komunijnych oraz dekoracji pogrzebowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

 • dobieranie odpowiednich kwiatów i roślin do danego wyrobu bukieciarskiego,
 • wykonywanie zamówionych kompozycji kwiatowych wg zasad techniki bukieciarskiej,
 • wykonywanie drobnych dekoracji kwiatowych okolicznościowych na różne okazje, przyjęcia i uroczystości,
 • doradzanie klientom odpowiednich kompozycji kwiatowych na różne okazje,
 • przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac bukieciarskich,

Łączna liczba godzin 80.


14. Kurs fryzjerski

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fryzjera.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:
zajęcia teoretyczne:
– technologie fryzjerskie, stylizacja, higiena
zajęcia praktyczne:
– strzyżenie włosów różnymi technikami,
– modelowanie fryzur dziennych damskich i męskich,
– modelowanie fryzur okolicznościowych z włosów krótkich,
– modelowanie fryzur okolicznościowych z włosów długich, fryzury ślubne, wieczorowe, koki itp.,
– techniki dekorowania włosów, rozjaśnianie włosów i dekoloryzacja, balayage, farbowanie włosów, trwała ondulacja na włosach krótkich i długich
Łączna liczba godzin 100.


15. Kurs fryzjerski z elementami wizażu

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fryzjera, wizażysty.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

zajęcia teoretyczna – 30 godzin
fryzjerstwo – zagadnienia wstępne, organizacja pracy w salonie fryzjerskim zgodnie z zasadami
i przepisami sanitarnymi, wyposażenie salonu fryzjerskiego, specyfika zawodu i zasady pracy
z klientem., budowa włosów, skóry i właściwości
zajęcia praktyczne – 120 godz.
zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, strzyżenie włosów i kształtowanie fryzur wraz
z rozplanowaniem proporcji i doborem odpowiedniego sprzętu, przeprowadzanie ondulacji wodnej, przeprowadzanie zabiegu trwałej ondulacji, przeprowadzenie zabiegów rozjaśniających, produkty do stylizacji, dobór fryzur w zależności od typu urody, elementy wizażu, egzamin końcowy praktyczny.

Łączna liczba godzin 150.


16. Operator pilarek spalinowych i wykaszarek

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi pilarek spalinowych i wykaszarek oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie. Kurs nie uprawnia do pracy na budowach, w rejonie pasów drogowych oraz w lasach państwowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

 • wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna,
 • pod­stawowe wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych.
 • technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych. Praca na drzewach rosnących i ściętych
 • technika ścinki i obalania drzew w warunkach trudnych. Ścinka drzew pochylonych.
 • technika przerzynki kłód i dłużyc z zachowaniem bhp pracy przy różnych naprężeniach drzew i gałęzi

Łączna liczba godzin 36.


17. Kurs kroju i szycia z modelowaniem

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z krojem, szyciem płaskim i modelowaniem.
Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

 • Szycie ręczne
 • Technika szycia na maszynie, bhp przy obsłudze maszyn
 • Przygotowanie form do krojenia, wykonanie szablonów.
 • Przygotowanie form do krojenia,
 • Technika prasowania, bhp przy obsłudze stanowiska do prasowania oraz szycie spódnicy
 • Przygotowanie spódnicy do I miary
 • Zastosowanie szwów odzieżowych w wyrobie gotowym – poszewka na poduszki.
 • Technika przyszywania taśm do firan, modelowanie firan.

Łączna liczba godzin 120.


18. Kurs kadrowo – płacowy

Kurs kadrowo – płacowy od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i wynagrodzeń, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie.

Program kursu zawiera:

 • organizacja pracy działu personalnego
 • prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 • zasady naliczania wynagrodzeń
 • dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
 • dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS
 • obsługa programu „Symfonia”.

Łączna liczba godzin 120.


19. Kucharz, kelner, barman

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w zawodzie kucharza, kelnera oraz barmana. Obsługa przyjęć okolicznościowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

 • organizację produkcji,
 • zasady żywienia, poznanie przepisów kulinarnych, towaroznawstwo spożywcze, bhp,
 • zajęcia praktyczne, minimum sanitarne, podstawowe wiadomości o wymogach przy rejestracji własnej firmy.
 • z zakresu pracy barmańskiej prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne odnośnie wyposażenia i organizacji pracy baru, obsługi sprzętu barmańskiego, organizacji pracy kelnera, zasad serwowania dań, organizacji i obsługi przyjęć okolicznościowych, technik miksowania i kultury podawania i spożywania napojów oraz sposobów rozliczeń kelnerskich.

Łączna liczba godzin 120.


20. Opiekunka osób starszych, chorych i dzieci

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

 • zajęcia organizacyjne
 • poznanie placówki, wyposażenia, sprzętu
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż
 • ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.
 • rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym – sylwetka zawodowa opiekuna,
 • anatomia z fizjologii,
 • proces starzenia się organizmu człowieka,
 • postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
 • choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów,
 • problemy opieki chorych niepełnosprawnych,
 • pielęgnacja chorych w podeszłym wieku,
 • profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
 • aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji,
 • opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci,
 • pierwsza pomoc w geriatrii,
 • wybrane zagadnienia farmakoterapii,
 • zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Łączna liczba godzin 90.

Pobierz za darmo: Kurs niemieckiego dla opiekunów osób starszych – podstawowe zwroty


21. Aranżacja ogrodów

Celem kursu jest zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie projektowania i aranżacji ogrodów.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

 • rodzaje terenów zielonych i ich funkcja,
 • historia sztuki ogrodowej,
 • zasady kompozycji, rodzaje współczesnych ogrodów,
 • zasady tworzenia projektu,
 • inwentaryzacja terenu, czytanie map i podkładów,
 • mała architektura, rodzaje,
 • zasady doboru roślin i charakterystyka grup roślin,
 • zasady projektowania i zakładania trawników,
 • zasady pielęgnacji roślin.

Łączna liczba godzin 90.

Udostępnij znajomym