System szkoleń

Metodyka szkoleń:

Nasze szkolenia prowadzone są poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji dorosłych:

  • wykład połączony z prezentacją praktycznych przykładów oraz ćwiczeń indywidualnych i zespołowych,
  • trening aktywizujący intelekt i emocje: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, psychodrama,
  • wizualizacje i prezentacje, sesje plakatowe, analiza scenek nagranych na video, modelowanie, testy autodiagnostyczne itp.
  • praktyczne ćwiczenia na programach komputerowych

Wybór metodyki uzależniony jest od rodzaju szkolenia i realizacji założonych celów.

 

Preferowany system szkoleń:

  • miejsce – dowolne (w siedzibie Ośrodka lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę), sposób realizacji – wykłady i ćwiczenia w systemie stacjonarnym, seminaryjnym, w postaci instruktażu, kursy okresowe w systemie „samokształcenia kierowanego”.
  • częstotliwość spotkań – do ustalenia.
  • wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, artykuły piśmiennicze oraz wykaz lektur pogłębiających znajomość tematu. Istnieje możliwość skorzystania z naszej biblioteki.
  • wszyscy uczestnicy po pozytywnie zdanym teście egzaminacyjnym otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami MEN lub wg wzoru określonego przez Ośrodek.
  • po zakończeniu kursu słuchacze dokonują jego oceny, wypełniając stosowny formularz. Ocenie podlega organizacja kursu, jego zawartości merytoryczne, przygotowanie wykładowcy, jego zaangażowanie i entuzjazm, nawiązanie kontaktu z grupą oraz przydatność materiałów dydaktycznych. Komentarze i wskazówki słuchaczy są dla nas cenną informacją o potrzebach i oczekiwaniach odbiorców.

Udostępnij znajomym