szkoleniazawodowe

Nowe pytania egzaminacyjne UDT

6 Sie , 2019 Aktualności

Od 1 czerwca wchodzą uprawnienia czasowe na urządzenia podlegające pod UDT – Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Poz. 2518 . Zestawy pytań znajdziecie na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

, , ,